Kdo jsem? Psycholog, kouč a lektor

 
 
Mgr. Helena Vrzalová
 
 
 

Mgr. Helena Vrzalová

Vzdělání
 • Personalista (62-007-N), Orange Academy s.r.o.
 • Krizová intervence tváří v tvář, Remedium Praha
 • Integrativní kouč, ŠMR s.r.o. Ostrava
 • Dopravní psycholog, FF UK Praha
 • Lektor prevence rizikového chování, UO Brno
 • Základní krizová intervence, Remedium Praha
 • Magisterské studium jednooborové psychologie, FF UP Olomouc
 • Další krátkodobé kurzy – práce s emocemi, kariérové poradenství, práce s kartami v psychoterapii, projektivní diagnostické metody atd.

Moje praxe

 • privátní psycholog – poradenství, diagnostika a koučink
 • vojenský psycholog – 9letá praxe
 • lektor/vzdělavatel ve vojenském prostředí – prevence rizikového chování, psychologická tématika

Moje práce s klientem je založena na

 • podpoře v náročných životních situacích, jejímž základem je rozhovor i techniky mírnící strádání klienta
 • důvěrném vztahu, ke kterému mne zavazuje mimo jiné i Etický kodex
 • snaze využít klientův potenciál ke změně – naplnění a životní spokojenosti
 • vlastní zkušenosti – vycházející z dosavadní praxe, z absolvovaných vzdělávacích výcviků