Služby psychologa Tovačov, okres Přerov

 
Služby psychologického poradenství, krizové intervence, psychologickou diagnostiku, koučink a lektorskou činnost poskytuji na pracovišti ve zdravotním středisku Tovačov ul. Široká 175.
 
 
 
 

Psychologické poradenství

 
 • podpora a doprovázení v náročných životních situacích
 • práce s tělem
 • nácvik základních relaxačních technik

Poradenství je odborná a specializovaná činnost zaměřená na poskytnutí podpory lidem v nesnázích krátkodobého i dlouhodobého charakteru. Klade si za cíl překonání, zvládnutí psychických potíží člověka nebo jeho rozvoj směřující k životní spokojenosti.
 
 
 
 
 

Krizová intervence

 
 • podpora a doprovázení v náročných životních situacích
 • práce s tělem
 • nácvik základních relaxačních technik

Krizová intervence je odborný a specifický způsob práce s klientem, který se ocitl v situaci, kterou vnímá a prožívá jako nepříznivou, ohrožující a naléhavou k řešení. Kroky krizové intervence umožňují okamžitě a efektivně pracovat se silnými emocemi, které klient aktuálně prožívá. Krizová intervence pomáhá zpřehlednit klientovo prožívání, zastavit ohrožující tendence v jeho chování. Cílem krizové intervence je klienta doprovodit a podpořit obnovu jeho sil ke zvládnutí životní situace.
 
 
 
 
 

Psychologická diagnostika

 

Psychologická diagnostika patří mezi psychologické disciplíny a jejím úkolem je zjišťování a měření úrovně vlastností, stavů a dalších osobnostních charakteristik. Využívá se psychodiagnostických metod, kterými jsou psychologické testy a dotazníky, přístrojové metody, analýza výtvorů, pozorování a rozhovor.
 
 
 
 
 
 

Koučink

 
 • manažerský koučink, životní koučink, koučink sportovců
 • rozvoj dovedností a sebedůvěry žáků autoškol
 • rozvoj osobnosti a dovednosti učitelů autoškol

Motto: „Vše, co člověk k životu potřebuje, nosí v sobě, jen to objevit.“

Často stačí zastavit se, všimnout si toho, co se mi vlastně děje a jak to potřebuji a chci v životě mít. Čím více si to uvědomujeme, tím silnější je naše vůle ke změně, tím silnější je naše odhodlání vydat se novou cestu, k svému cíli, spokojenosti a naplnění.

Koučink je prostorem pro změnu, jak v osobním, tak profesním životě. V rámci koučování si člověk urovná myšlenky, definuje jasný cíl, zamyslí se nad realitou a možnostmi dosažení svého cíle a vydává se krok za krokem po cestě ke své spokojenosti, radosti, úspěchu.

Výsledkem koučování je vhled a uvědomění, důvěra ve vlastní schopnosti, posílení vnitřní motivace, pociťovaná síla při rozhodování a volbě, vlastní aktivita a odpovědnost.
 
 
 
 
 

Kariérové poradenství, kariérový koučink

 
 • kariérový koučink

Kariérovým poradenství/koučinkem rozumíme pomoc klientům v rozhodování při volbě budoucího povolání nebo profese, která bude odpovídat jejich zájmům, schopnostem a situaci, ve které se nacházejí. Kariérové poradenství/koučink mohou využít žáci 9. tříd ZŠ, kteří stojí na prahu své budoucí kariéry, středoškoláci, kteří zvažují další vzdělání, ale i lidé, kteří uvažují o změně profese z jakýchkoliv pohnutek.
 
 
 
 
 

Lektorská činnost

 
 • povinné školení řidičů
 • příprava nových učitelů autoškol

Nabízím lektorskou činnost v oblasti prevence rizikového chování a v rámci povinného školení řidičů.